ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.นาดี

0