ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับทำการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

0