ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง

0