ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องกำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

กำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0