ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ คลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ผ่าน QR Code

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกและประพฤติมิชอบ online

ผ่านลิงค์คลิก >https://forms.gle/S39RV6rDLWURUQv59