วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานต่างๆ และการจัดงานประเพณีและการละเล่นผีตาโขน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

Posted by:

0