วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายหน่วง เหมบุรุษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วยทาสีห้องน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

Posted by:

0