วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนันตำบลนาดี ส.อบต.นาดี หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่2101 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 201 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Posted by:

0