วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นางบานเย็น แสนประสิทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส.ต.อ. สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูและเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งม่วง ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จากกรณีคนร้ายคลั่งใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted by:

      

0