วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของรคโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

Posted by:

0