วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นที่เรียบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Posted by:

0