วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริการหารส่วนตำบลนาดีจัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยในปีนี้มีคำขวัญวันเด็ก คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0