องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย) ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอให้ทุกท่านที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อย่าประมาทระมัดระวัง ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย ขี่รถสวมหมวกนิรภัย ลดความเร็ว ปฏิบัติตามกฏจราจร และต้องสวมหน้ากากอนามัย ในปีนี้โรคระบาด COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ขอให้ท่านปรับวิถีชีวิตใหม่โดยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” อยู่กับครอบครัวเพื่อลดการเสี่ยงการรับเชื้อโรค หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Posted by:

0