องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

26

0