เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกรับซื้อขยะกองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0