วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดี และอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลนาดี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 920 ตัว เป็นสุนัข 751 ตัว เป็นแมว 169 ตัว เรียบร้อยแล้ว

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

คู่มือแนวทางสำหรับครู

0