ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.นาดี

0

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกรับซื้อขยะกองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนำพาประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า เป็นรากฐานการพัฒนามาจวบจนปัจจุบัน

Posted by:

0

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านกกแหนใหม่ หมู่ที่ 9

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์/แจ้งกำหนดการออกรับซื้อขยะกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Posted by:

0

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 6

Posted by:

0

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนันตำบลนาดี ส.อบต.นาดี และหัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่2101 ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณโคกหนองนาโมเดล ตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

Posted by:

0