ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปี 2566

0

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

ประกาศ บัญชีราชชื่อผู้ที่ถูกระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

Posted by:

       

0

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นางบานเย็น แสนประสิทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส.ต.อ. สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูและเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งม่วง ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จากกรณีคนร้ายคลั่งใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted by:

      

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายหน่วง เหมบุรุษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วยทาสีห้องน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

Posted by:

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วย ส.ต.อ.สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกสำรวจถนนทางเข้าหมู่บ้านกกแหนเก่า ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย ระดับตำบล (ตำบลนาดี) กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย (ก.ช.ภ.อ.ด่านซ้าย) ทราบเพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ (รายเก่าและรายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (รายเก่า_compressed

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่่อง กำหนดแผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0
Page 1 of 2 12