องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

26

0

นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องกำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

กำหนดวันเวลา และสถานที่ วิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง

0

ประกาศการรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

ประกาศการรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

ประกาศการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0
Page 1 of 10 12345...»