วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านแแก่วตาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

วันที่ 19 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านกกแหนเก่า หมู่ที่ 5 และบ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

วันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย) ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอให้ทุกท่านที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อย่าประมาทระมัดระวัง ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย ขี่รถสวมหมวกนิรภัย ลดความเร็ว ปฏิบัติตามกฏจราจร และต้องสวมหน้ากากอนามัย ในปีนี้โรคระบาด COVID – 19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ขอให้ท่านปรับวิถีชีวิตใหม่โดยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” อยู่กับครอบครัวเพื่อลดการเสี่ยงการรับเชื้อโรค หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Posted by:

0

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

0

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีจัดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้แก่สมาชิกฯ จะเห็นได้ว่า งาน อปพร. เป็นหนึ่งในงานเพื่อสาธารณะที่มีบทบาทหน้าที่หลายด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปรามเหตุร้าย งานสนับสนุนหน่วยงานรัฐ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยประเภทต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงภัยของประชาชนทั่วไป และลดตัวเลขอาชญากรรม และโจรกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงเล็งเห็นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

Posted by:

0

ThaID – Thai Digital Identity เป็นแอปจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดิมที่เปิดตัวด้วยชื่อ D.DOPA มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือยืนยันด้วยตัวเอง แค่ถ่ายรูปบัตรและใบหน้า หรือ ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าหน้าที่

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

วันที่ 10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร หมู่บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0
Page 1 of 2 12