วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริการหารส่วนตำบลนาดีจัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยในปีนี้มีคำขวัญวันเด็ก คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวัท่ 4 มกราคม 2567

Posted by:

0