ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.นาดี

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริการหารส่วนตำบลนาดีจัดโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยในปีนี้มีคำขวัญวันเด็ก คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวัท่ 4 มกราคม 2567

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดโครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด อบต.นาดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Posted by:

26

0
Page 1 of 61 12345...»