วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้มอบเงินค่าณาปนกิจโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับครอบครัว นายสมัย จันดาหาร หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

0

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำนันตำบลนาดี ส.อบต.นาดี หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่2101 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 201 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Posted by:

0

วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดี และอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลนาดี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 920 ตัว เป็นสุนัข 751 ตัว เป็นแมว 169 ตัว เรียบร้อยแล้ว

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

Posted by:

0

วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของรคโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของรคโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้มอบอุปกรณ์สำหรับการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับประชาชนในตำบลนาดี

Posted by:

0

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ อบต.นาดี มอบสังกะสีแก่ประชาชนหมู่ 3 เนื่องจากอุบัติเหตุจากวาตภัย

Posted by:

0
Page 1 of 19 12345...»