วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นที่เรียบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีที่เป็นประโยชน์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

Posted by:

0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

Posted by:

       

0

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายผดุงศักดิ์ วงษ์หอมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นางบานเย็น แสนประสิทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส.ต.อ. สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูและเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมมณี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งม่วง ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จากกรณีคนร้ายคลั่งใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted by:

      

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายหน่วง เหมบุรุษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วยทาสีห้องน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

Posted by:

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมด้วย ส.ต.อ.สุขสันต์ สุขใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกสำรวจถนนทางเข้าหมู่บ้านกกแหนเก่า ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย ระดับตำบล (ตำบลนาดี) กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอด่านซ้าย (ก.ช.ภ.อ.ด่านซ้าย) ทราบเพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

Posted by:

 

 

0

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสั่งการ ปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาในการทำเนินงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางทำงานที่ได้วางไว้

Posted by:

0

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ออกสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย จากน้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนที่ใช้สัญจรไปมา และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และนำส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

Posted by:

0
Page 1 of 20 12345...»