ประกาศกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยปลาฝา (สายเชื่อมบ้านนาดี)

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านนาดี (สายเชื่อมบ้านห้วยปลาฝา)