เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าหลัก แล้วคลิกหัวข้อ “กระดานสนทนา” อยู่หน้าหลักแถบบนสุดของหน้าเว็บไซต์

แล้วสามารถเข้าไปสร้างกระทู้ ถาม – ตอบ ได้เลยค่ะ

หรือคลิกฟอรั่ม: กระดานสนทนา – องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (nadee-dansai.go.th)