วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสงคราม ศรีบุตรตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้มอบเงินค่าณาปนกิจโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับครอบครัว นายสมัย จันดาหาร หมู่ที่ 1 บ้านนาดี

Posted by:

0